Дистанційний курс "Фізика" призначений для навчання студентів 1 курсу
всіх спеціальностей Житлово-комунального коледжу
ХНУМГ имені О.М.Бекетова
(І та ІІ семестри)