Курс викладається для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.030601 "Менежмент організацій" денної форми навчання.
Мета курсу - формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності. Курс передбачає засвоєння правил складання та оформлення окремих зразків ділової документації, формування навичок усного та писемного мовлення наукового стилю, здобуття навичок перекладу