Безпечна експлуатація інженерних систем і комунікацій для студентів 1 та 2 курсу спеціальності "Охорона праці" напряму "Цивільний захист" (викладач - В.Е. Абракітов)

Курс "Вступ до цивільної безпеки" призначений для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за спеціальністю 263 "Цивільна безпека" за першим (бакалаврським) рівнем.

курс "Основи теорії надіності та техногенний ризик" вивчається студентами денної та заочної форм навчання освітньої програми "Цивільний захист" у 2-му семестрі 1-го курсу