Курс "Теорія ймовірностей і математична статистика" для студентів 1 курсу всіх спеціальностей ф-ту ЕП
Лектор Костенко О.Б.

Для студентів усіх спеціальностей. Вивчається на 1 курсі.

для студентів 1-го курсу дневної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальностей: 051 - Економіка, 076 - Підприемництво, тогівля та біржова діяльність, 071 - Облік і оподаткування

Информатика и основы компьютерного моделирования (3 семестр).
Модуль 1. Операционные системы и офисные программы.
Для студентов 2-го курса специальности «Архитектура»

Учебная дисциплина:Объектно-ориентированное программирование
Направление подготовки:6.050101 Компьютерные науки
Кредитов ЕКТС - 5,5 (отраслевой стандарт) / 4 (учебный план ХНУГХ)
Автор:Яковицкий И.Л.,ПМиИТ,ХНУГХ