Курс "Іноземна мова" М1 для студентів 1 курсу(1 семестр) заочної форми навчання всіх спеціальностей університету. Протягом вивчення курсу студенти: - опанують широкий діапазон лексики, що необхідна в академічній та професійній сферах; - вивчать мовні форми, властиві для офіційного та розмовного спілкування; - засвоять основи фонетики та граматики іноземної мови, а також правила англійського синтаксису; - опанують навички розпізнавааня основних ідей, розуміння автентичних текстів; - оволодіють навичками спілкування іноземною мовою, а також елементами усного перекладу.

Иностранный язык (английский язык) для студентов 1 курса заочной формы обучения специальностей "Електрический транспорт. Охрана труда". 1 семестр