Дисципла є нормативною. Призначена для студентів 3 курсу (6 семестр) денної форми навчання спеціальності 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність