Реконструкція житлових і громадських будинків" для студентів 3 курсу (2у) форм навчання, спеціальності МБГ

Курсовий проект "Реконструкція житлових і громадських будинків"
Дистанційний курс є допомогою студентам спеціальності МБГ в роботі над курсовим проектом.

Будівельна кліматологія дистанційний курс для студентів 1 курсу спеціальності "192 Будівництво та цивільна інженерія"
Мета курсу формування у студентів навичок урахування впливу кліматичних факторів навколишнього середовища на будівельні і містобудівні рішення.
Завдання освоєння методик оцінки впливу кліматичних і антропогенних факторів на проектування будинків, споруд і територій міста

Архитектура зданий и сооружений изучается студентами 2 курса (3 семестр) и 1 курса (1 семестр) ускоренная форма обучения направление подготовки "Строительство ".
Цели и задачи
изучения дисциплины понять центральное место предмета в получении профессиональных знаний, умений и навыков по проектированию общественных и промышленных зданий, конструирования и объемно-планировочного решения их, а также особенностей работы конструктивных элементов зданий.
Курс Планування міст і транспорт призначений для студентів за напрямом підготовки 6.060101 Будівництво, У курсі розглядаються питання системного підходу до проектування міст, висвітлюються функціональні й структурно-територіальні тенденції та закономірності розвитку міських поселень, їх планувальна структура та функціональна організація, розглядаються основні транспортні проблеми сучасного міста, класифікація міського транспорту і вулично-дорожньої мережі. Зміст курсу спрямований на формування у студентів розуміння місця і ролі вулично-магістральної мережі в місті, принципів транспортного обслуговування і взаємодії різних видів міського транспорту.